TRỤ SỞ CHÍNH:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH TRẮC HỌC VÂN TAY NGỌC DIỆP

Liên hệ: Phố Hữu Nghị, Phong Thổ, Lai Châu

Tel: 0387271168

Email: hackerngn@gmail.com